Türk – İslam Devletlerinde Hükümdarlık Unvanları

Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar oldukça geniş yetkilere sahiptir. Ancak bu şu anlama da gelmesin. Hükümdarlar kesinlikle sınırsız yetkilere sahip değildir. Hükümdarın yetkileri örfi ile şer’i hukuk kuralları tarafından sınırlandırılmıştır. Devletin idaresi, orduya komuta etmek, halkın, ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkeyi dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak hükümdarın başlıca görevleriydi. Aynı zamanda hükümdar, vezir ve memur ataması yapar ve yüksek mahkemeye başkanlık ederdi.

Türk – İslam devletlerinde hükümdarlar çeşitli unvanlar kullanmışlardır.

 • Bey
 • Gazi
 • Alem
 • Maşrık
 • Mağrip
 • Şah
 • Şahinşah
 • Şahane
 • Buğra
 • Han
 • Kara
 • Arslan
 • Yabgu
 • Togan
 • Kadır
 • Sultan
 • Padişah
 • Uluğ
 • İlig
 • Sultan-ı Azam
 • Sultan-ı Şahane

Görüldüğü gibi Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık unvanları oldukça fazladır. Bu unvanlardan her birinin kendine has özellikleri vardır. Ayrıca İslamiyet öncesi Türk devletlerinde olduğu gibi İslamiyet sonrası Türk devletlerinde de hükümdarlarda aranan özellikler mevcuttur. Hükümdar olacak kişi akıllı ve bilge, eşit davranan, adil, kahraman ve cesur gibi değişik özelliklere sahip olmalıydı. Bu özellikleri taşıyamayan kişiler hükümdar olamıyordu.

rekalm alanı eklenti ad ınserter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. hükümdarlık ünvanları Türk – İslam Devletlerinde Hükümdarlık Unvanları için yorumda bulun

  Türk – İslam Devletlerinde Hükümdarlık Unvanları için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Türk – İslam Devletlerinde Hükümdarlık Unvanları için ilk yorumu yapabilirsin.