Tarih 4 Yazı Mevcut
 • Türkler bağımsızlıklarına düşkün bir millettir. Tarih boyunca bulundukları alanlarda birçok devlet kurmuşlardır. Çok kısa bir zaman içerisinde oldukça önemli denilebilecek bir teşkilatlanma yetenekleri olan Türkler, devlet kurma geleneklerini İslam...

  29 Mayıs 2018 3 3,653
 • Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar oldukça geniş yetkilere sahiptir. Ancak bu şu anlama da gelmesin. Hükümdarlar kesinlikle sınırsız yetkilere sahip değildir. Hükümdarın yetkileri örfi ile şer’i hukuk kuralları tarafından sınırlandırılmıştır. Devletin...

  27 Mayıs 2018 0 2,398
 • Anadolu’da kurulan Türk beylikleri şüphesiz Anadolu’nun geçmişinde çok önemli bir etkiye sahiptirler. Bu beylikler Anadolu’yu imar etmiş, haçlılara karşı savunmuş ve bu sayede bilim ve sanatın özgür bir ortamda...

  17 Mayıs 2018 0 751
 • Türk tarihi oldukça eskiye dayanır. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türklerin kullandığı alfabeler de zamana göre değişmiş ve bazı eklemeler yapılmıştır. Her fethedilen yerden alıntılar yapılarak bu güne gelen Türkçemiz,...

  3 Mayıs 2018 3 5,689