Bilim 9 Yazı Mevcut
 • Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar oldukça geniş yetkilere sahiptir. Ancak bu şu anlama da gelmesin. Hükümdarlar kesinlikle sınırsız yetkilere sahip değildir. Hükümdarın yetkileri örfi ile şer’i hukuk kuralları tarafından sınırlandırılmıştır. Devletin...

  27 Mayıs 2018 0 2,372
 • Cengiz Han veya nam-ı  diğer Okyanus Han Moğolların  tarihsel gelişim sürecinde , belki de başlarına gelen en büyük hediye! Belki de Moğollar  Cengiz Han var olmasaydı asla tarih sahnesindeki...

  24 Mayıs 2018 0 472
 • Yaz mevsiminin hem kadınlar için hem de erkekler için en büyük problemlerinden biri ter ve ter kokusudur. Terlemek aslında bir problem değil. Aksine terleme olayı insan sağlığı için oldukça...

  22 Mayıs 2018 0 402
 • Bilindiği üzere insan yaşayan varlıklar arsında en akıllısıdır. Yaradılış olarak diğer canlılardan çok farklıdır. Bilinçli düşünebilmesi, hareketlerini kontrol edebilmesi ve sosyal bir yaşamının olması açısından diğer canlılarda çok üstün...

  19 Mayıs 2018 0 488
 • Anadolu’da kurulan Türk beylikleri şüphesiz Anadolu’nun geçmişinde çok önemli bir etkiye sahiptirler. Bu beylikler Anadolu’yu imar etmiş, haçlılara karşı savunmuş ve bu sayede bilim ve sanatın özgür bir ortamda...

  17 Mayıs 2018 0 734
 • Renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbondioksit, atmosferde kolayca yoğunlaşma özelliğine sahip ekşimsi tatta bir gazdır. Simgesi CO2 ve Yoğunluğu; 152,0 C dir. Atmosferdeki oranı(%0,03) oldukça az olmasına rağmen...

  6 Mayıs 2018 0 1,480
 • İnsanlığın varlığından itibaren, ilkel yöntemler ile de olsa hastalıklara çare arama çabaları başlamıştır. Büyü ve sihir gibi ilkel tedavi yöntemlerinin varlığına rağmen, hastalık nedenlerini ve çarelerini arayış çabaları oldukça...

  4 Mayıs 2018 0 1,317
 • Türk tarihi oldukça eskiye dayanır. Geniş bir coğrafyaya yayılan Türklerin kullandığı alfabeler de zamana göre değişmiş ve bazı eklemeler yapılmıştır. Her fethedilen yerden alıntılar yapılarak bu güne gelen Türkçemiz,...

  3 Mayıs 2018 3 5,657
 • Ülkemiz, deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında olduğu için, birkaç yıl ara ile büyük ve yıkıcı depremler meydana gelebilmektedir. Ne zaman deprem olacağını önceden tam olarak belirleyen bir teknoloji,...

  1 Mayıs 2018 7 2,970
 • Kar yağışının etkili olduğu Kış aylarında yüksek bölgelerde oluşan çığ, can kayıplarına yol açabilen doğal afettir. Dağ yamaçlarındaki yerleşim yerlerinde, çığ tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekir. Eğimli bölgelerde yaşayanların,...

  27 Nisan 2018 4 2,515