Türk-İslam devletlerinde hükümdar ünvanları
  • Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar oldukça geniş yetkilere sahiptir. Ancak bu şu anlama da gelmesin. Hükümdarlar kesinlikle sınırsız yetkilere sahip değildir. Hükümdarın yetkileri örfi ile şer’i hukuk kuralları tarafından sınırlandırılmıştır. Devletin...

    27 Mayıs 2018 0 2,310