Eski Çağlarda Tıbbın Gelişmesine Katkısı Olan Medeniyetler

İnsanlığın varlığından itibaren, ilkel yöntemler ile de olsa hastalıklara çare arama çabaları başlamıştır. Büyü ve sihir gibi ilkel tedavi yöntemlerinin varlığına rağmen, hastalık nedenlerini ve çarelerini arayış çabaları oldukça uzun yıllar öncesine dayanır. Mevcut hastalıkları tedavi etmek ve insan ömrünü uzatmak amacı ile bazı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda çıkan bazı veriler, iskeletler üzerinde ufak bazı araştırmalar yapıldığını kanıtlamaktadır. Hatta kafatasında deliklerin açıldığı, farklı merhemler hazırlandığı ve kırıkların ilkel yöntemler ile tedavi edildiği gözlemlenmektedir. Sarımsak gibi bazı bitkilerin şifa kaynağı olduğu düşünülür, yine terletme ve müshil ile arındırma yapılmaktadır.  Tıbbın Gelişmesine katkısı olan medeniyetler şu şekilde sıralanabilir;

Mısır Tıbbı; Firavun Zoser’in veziri olan İmhotep, Mısır tıbbının en önemli hekimi olarak kabul edilir. M.Ö 3000 yılında yaşayan İmhotep, hekimliğin yanında; Fizikçi, mimar ve astronom olarak bilinir. Hatta dönemin en önemli bilim adamı olan İmhotep, pek çok piramidin sahibidir. Yine sarayın başhekimi olan göz, mide ve bağırsak sistemi konusunda uzman kabul edilen İris, M.Ö 2500’lü yılların en başarılı tıp adamları arasında yer alır. Ölümden sonraki hayata inanan Mısırlılar, ölen insanların iç organlarını çıkartıp özel karışım ilaçlar kullanarak mumyalamışlardır. Bu işlem sırasında anatomiyi öğrenen Mısırlılar, ilaç yapımı yani eczacılık konusunda da bir hayli ileri gitmiş, tıp alanında diğer medeniyetlere oranla daha fazla yol almıştır. İç organları boşaltılıp mumyalanan cenazeler ise medeniyetleri hakkında yeterli veri elde edilmesine olanak yaratmıştır.tıbbın gelişmesine katkısı olan medeniyetler

Mezopotamya Tıbbı; koyunlar üzerinde bazı deneyler yapıldığına dair elde edilen bulgular, Mezopotamya medeniyetlerinin tıp araştırmaları yaptığını kanıtlamaktadır. Bu hayvanların böbrek, kalp, mide ve karaciğerinin incelendiği bilinmektedir. Sümerler, Asurlar ve Babiller tarafından oluşturulmuş tıp kanunları mevcuttur. Daha çok su ile zeytinyağı karıştırılarak çıkan şekle göre hastalık hakkında ipucu elde etme yöntemlerinin denendiği bilinmektedir. Sihir ve büyü ile tedavi uygulamaları da yaygındır.

Hititlerde Tıp; diğer medeniyetler kadar olmasa da Hititlerde de tıp çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda, günümüze kalan 22 tane tablet tıbbi çalışmaların yapıldığını göstermektedir. Daha çok hastalıkların Tanrı gazabı sonucu oluştuğuna inanılır. Bu sebeple de tıbbi araştırmalar diğer medeniyetlerin gerisinde kalmıştır. Sihir ve büyü ile tedavi yöntemleri yaygındır. Dinsel ayinlerden önce yıkanma ve temiz su kaynakları arayışı insan sağlığına önem verdiklerini kanıtlamaktadır.

Homeros devrinde Tıp; Mısırlılar ile bilgi alışverişi yapan ve İzmirli Homeros olarak anılan bilim adamı, savaşta yaralanan askerlerin tedavisi için eğitimler almış ileriki dönemlerde kendisi gibi birçok hekim eğitmiştir. M.Ö 2000 yıllarında tıp eğitimi daha çok usta çırak şeklinde devam etmiştir. Yine aynı dönemde yaşayan Alkmain tarafından, beynin diğer duyu organları ile ilişkisi olduğuna dair bulgular elde edildiğini gösteren kanıtlar mevcuttur.

Apollon’un oğlu olduğuna inanılan Asklepios adına yüzlerce tapınak yapılmıştır. Olağan üstü güçleri sayesinde ölüleri dirilttiğine ve hastalıkları iyileştirdiğine inanılır. Asklepios’un olağanüstü güçlerinin geçtiği düşünülen sarımsak bitkisinin ölümsüzlük iksiri olduğu bu dönemlerde düşünülmektedir.

Hygieia, Asklepios’tan tıp eğitimi almıştır. Hijyenin tıp açısından önemi ilk olarak Hygieia tarafından bulunmuştur. Tapınaklarda eğitimler vermiş, hamamda uygulanan terletme ve müshil ile tedavi yöntemleri denemiş rüya tabiri ile iç temizliğine önem verilmiştir. Tıbbi araştırma yapan medeniyetler tedavi uygulanan yerin güneş alan havadar bir yer olmasına önem vermiştir. Yine yatarak tedavi ilk olarak bu dönemde uygulanmaya başlanmış, özel olarak keçe üstüne yatırılan hasta ve hekimin sürekli irtibat halinde olması sağlanmıştır. bu dönemde hekim ücretleri tahıl ile karşılanmıştır.

rekalm alanı eklenti ad ınserter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. tıbbın gelişmesine katkısı olan medeniyetler Eski Çağlarda Tıbbın Gelişmesine Katkısı Olan Medeniyetler için yorumda bulun

    Eski Çağlarda Tıbbın Gelişmesine Katkısı Olan Medeniyetler için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Eski Çağlarda Tıbbın Gelişmesine Katkısı Olan Medeniyetler için ilk yorumu yapabilirsin.