Anadolu’da Kurulan Türk Beylikleri

Anadolu’da kurulan Türk beylikleri şüphesiz Anadolu’nun geçmişinde çok önemli bir etkiye sahiptirler. Bu beylikler Anadolu’yu imar etmiş, haçlılara karşı savunmuş ve bu sayede bilim ve sanatın özgür bir ortamda gelişmesini sağlamışlardır. Anadolu’da kurulan Türk beylikleri aynı zamanda müslüman oldukları için İslam dünyasına büyük hizmetler sunmuşlardır. Bunun en önemli göstergesi Anadolu Selçuklu Devleti ile beraber haçlılarla yürütmüş oldukları mücadelelerdir. Peki kimdir bu Türk Beylikleri ve nereden gelmişlerdir ? Gelin hep beraber bu sorunun cevabını arayalım.

Nereden Geldiler?

Orta Asya’da Karahanlı ve Gazneli devletinin baskılarından bunalan Çağrı ve Tuğrul Bey emrindeki askerlerle keşif seferlerine çıktılar ve Anadolu topraklarına giriş yaptılar. Hangi komutan nereyi fethetti ise oraya yönetme hakkı da kendilerine verildi. 1071 yılında Malazgirt zaferin kazanıldı ve bu zaferin neticesinde Türk Beylikleri  anadoluya akın akın geldiler ve Anadolu’da Türk Beylikleri dönemi de başlamış oldu.

Nasıl İsimlendiriyoruz Bu Beylikleri ?

Anadolu’da kurulan bütün Türk Beylikleri kendi boy beylerinin ismi ile kurulmuştur. Misâlen Mengücek Gazi isimli Türk Beyi Erzincan ve çevresini ele geçirdiği için Mengücekliler Beyliği kurulmuştur. Aynı şekilde Artuk Gazi Artukluları, Danışmend Gazi Danışmendliler Beyliğini kurmuştur. Bu beylikler arasında Çaka Bey farklı bir durum teşkil etmektedir. Bu şahıs donanmaya yani deniz gücüne sahiptir. Sahip olduğu savaş gemileri ile İstanbul’u kuşatan Anadolu’daki ilk Türk Beyidir.türk beylikler, Anadolu'da kurulan Türk beylikleri

Hangi Beylik Nerede Kuruldu ?

Adı geçen Beyliklerin hepsi farklı farklı yerlere aynı zaman diliminde hükmetmişlerdir ve zaman zaman birbirleri ile savaşmışlardır. Biz bu beylikleri tek tek nerede kuruldukları hususunda inceleyeceğiz.

Mengücekliler : Mengücek Gazi Tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuş  bir Türk Beyliğidir. Erzincan bu Türk ulusu zamanında mühim bir kültürel merkez haline geldi. Burada bir Ulu Cami yaptırmıştır ve bitişiğinde Darüşşifa bulunmaktadır. (Hastane)

Danışmendliler: Danışmend Gazi tarafından Sivas çevresinde kurulmuştur.Önemli bir esere sahipler, Tokat Yağıbasan Medresesi. Bununla beraber Anadolu’da para bastırma işlemini uygulayan ilk Türk Beyliğidir.

Saltuklular: Ebul Kasım Saltukoğlu tarafından Arz-u Rum (Erzurum)  çevresinde kurulmuştur.

Artuklular: Artuk beyliği 3 ayrı bölgede hüküm süren bir beyliktir. Hısn-ı Keyfa, Harput ve Mardin.Güneydoğu bölgesinin geçmişinde çok önmli bir yere sahiptirler ve birçok köprü bırakmışlardır. Bunlardan en önemlisi Diyarbakır-Mardin yolundaki Malabadi köprüsüdür.

Çaka Beyliği : İzmir ve çevresinde kurulan bu beyliğin donanması vardır ve denizcilikle uğraşmışlardır. Çaka Bey ilk Türk denizcisi kabul edilmektedir ve bu ünvanı ile ayrı bir öneme sahiptir.

Bahsini ettiğimiz Türk Beylikleri Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında önemli bir yere sahiptirler.Roma döneminde Anatolia (güneşin doğduğu yer) manasına gelen topraklara artık Analarla dolu manasında Anadolu denmektedir.

rekalm alanı eklenti ad ınserter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. türk beylikler, Anadolu'da kurulan Türk beylikleri Anadolu’da Kurulan Türk Beylikleri için yorumda bulun

    Anadolu’da Kurulan Türk Beylikleri için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Anadolu’da Kurulan Türk Beylikleri için ilk yorumu yapabilirsin.